Ile kosztuje leasing samochodu osobowego

Leasing samochodowu osobowego a koszty

Wielu z nas myśląc o kupnie nowego samochodu, zastanawia się, czy korzystniej jest kupić samochód za gotówkę, czy może wziąć go na raty. Jest też trzecia opcja — leasing samochodu osobowego. Warto przyjrzeć się temu wariantowi, ponieważ obecnie coraz więcej firm samochodowych na rynku oferuje korzystny program finansowania, dzięki czemu wzięcie samochodu w leasing jest bardzo opłacalne.

Co to jest leasing?

W skrócie można uznać go za rodzaj umowy cywilnoprawnej, która jest zawierana pomiędzy dwoma stronami, czyli leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Leasing umożliwia kupno przez leasingobiorcę, interesujący go przedmiot leasingu bez konieczności angażowania dużej kwoty środków własnych.

Wyróżniającym się na rynku jest leasing finansowy oferowany przez Toyotę. Wspomniany wyżej leasing samochodowy, umożliwia zaliczenie przedmiotu leasingu do majątku korzystającego oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca ma możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów, części odsetkowej dotyczącej rat leasingowych (pod warunkiem ich zapłaty).

Warto wspomnieć, że najważniejszymi metodami amortyzacji samochodu są przede wszystkim:

Liniowa metoda amortyzacji — czyli podstawowy sposób amortyzacji samochodu osobowego. W tym przypadku stawka amortyzacji wynika z ustawowego wykazu i wynosi 20 proc. w skali roku, więc oznacza to, że samochód będzie amortyzowany przez 5 lat.

Indywidualna metoda amortyzacji — jest to rozwiązanie, które można stosować odnośnie do samochodów osobowych, jakie zostały uznane za używane (przed nabyciem użytkowane przez okres minimum 6 miesięcy) lub ulepszone (gdy przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej). W takim przypadku maksymalna stawka amortyzacji, którą można zastosować dla samochodu osobowego, wynosi 40 proc. w skali roku, co w konsekwencji oznacza, że samochód będzie amortyzowany przez 2,5 roku.

Warto wspomnieć, że w przypadku samochodu osobowego, którego wartość nie przekracza kwoty powyżej 3 500 złotych, nie można zastosować amortyzacji jednorazowej. Wydatki, które są poniesione w związku z zakupem paliwa, drobnymi naprawami bądź myjnią samochodu w leasingu trzeba rozliczać bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

W przypadku leasingu finansowego występuje również brak jakichkolwiek ograniczeń, które dotyczą minimalnej wartości końcowej, a także minimalnego okresu trwania umowy.

 

leasing operacyjny samochoduSamochód w leasingu Toyoty

Oferuje bardzo korzystne warunki, między innymi: nawet 0 proc. wpłaty wstępnej, opłaty miesięczne (stałe, sezonowe), procedurę uproszczoną, czy okres umowy od 24 do 60 miesięcy.

Leasing operacyjny samochodu wyróżnia się tym, że przedsiębiorca nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych, a także nie amortyzuje go w czasie. Amortyzacji pojazdu dokonuje sama firma leasingowa, ponieważ to ona z prawnego punktu widzenia przez cały okres leasingu jest właścicielem pojazdu. Przedsiębiorca w podanym przypadku może jedynie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie opłaty leasingowe wraz z ratami (w tym rata kapitałowa + odsetki).

Co bardzo istotne, koszty poniesione z użytkowania samochodu osobowego między innymi (paliwo, naprawy, myjnia i tak dalej) rozlicza się bezpośrednio w kosztach. Przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów PIT.

Samochód osobowy w leasingu a koszty

Jak przedstawiają się koszty leasingu auta osobowego? Leasing auta umożliwia rozliczanie VAT-u na dwa różne sposoby, w zależności od celów, w jakich pojazd jest użytkowany w firmie przez przedsiębiorcę.

W przypadku gdy samochód osobowy jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych lub dopuszcza się choćby możliwość takiego użytku, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50 proc. kwoty podatku VAT od wszystkich opłacanych rat leasingowych. Co najważniejsze ograniczenie w wysokości 50 proc. odliczenia dotyczy także wydatków, które są związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, również paliwa.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zadeklaruje, że jego samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej — wtedy ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. W takim przypadku nie ma żadnych ograniczeń, ale bezwzględnym wymogiem jest:

    • zgłoszenie do urzędu skarbowego pojazdu ​jako firmowego na formularzu VAT-26,
    • należy ściśle ewidencjonować przejechane trasy w ewidencji przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT — tzw. kilometrówka dla celów VAT,
    • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

 

Zgłoszenie do urzędu skarbowego pojazdu jako firmowego na formularzu VAT-26

smart leasing

Od 1 kwietnia 2014 r. użytkownicy m.in. samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 tony z homologacją, motocykli oraz innych pojazdów poniżej 3,5 tony, które nie zostały wymienione w

 ustawie jako konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do działalności, w celu odliczenia 100 proc. podatku VAT od ich nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych- są

 zobowiązani do zgłoszenia ich w urzędzie. Warto również pamiętać, że formularz VAT-26 to dokument, w którym zgłasza się samochód osobowy wykorzystywany tylko do celów firmowych

. Trzeba do złożyć w ciągu 7 dni od dokonania pierwszego wydatku związanego z samochodem. Przedsiębiorca musi również zaznaczyć czy informację odnoszącą się do danego pojazdu składa po raz pierwszy, czy też aktualizuje wpis. Można to zrobić w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP. Konieczne jednak jest do tego posiadanie podpisu elektronicznego.


Jeśli decydujemy się na leasing auta osobowego, zobowiązani jesteśmy również prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarcze. Do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Kilometrówka powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji oraz wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu.Kilometrówka dla celów VAT

Regulamin wykorzystania samochodu w firmie

Od kwietnia 2014 r. zmienione przepisy ustawy o VAT zezwalają na pełne odliczenie tego podatku od zakupu samochodu na firmę, a także od wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdu służbowego tylko w sytuacji, gdy taki samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Dlatego też leasing auta wiąże się z koniecznością sporządzenia regulaminu wykorzystania pojazdu. W regulaminie powinien znaleźć się w jednym z pierwszych punktów zakres i cel używania samochodów służbowych. Warto też określić kwestię parkowania auta służbowego, zwłaszcza gdy nie pozostaje ono na noc na parkingu firmowym. Czy pracownik powinien je pozostawiać na parkingu strzeżonym, czy wystarczy, że będzie stało na prywatnej posesji, czy może wystarczy zwykły osiedlowy parking bez żadnego dozoru. W regulaminie powinny znaleźć się również wszelkie obowiązki i zakazy dotyczące codziennej eksploatacji pojazdu. Istotnym punktem każdego regulaminu powinny być kwestie dotyczącego nadzoru i kontroli użytkowania samochodu firmowego oraz możliwe kary za wszelkie uchybienia regulaminu. W regulaminie powinny się znaleźć dane osoby odpowiedzialnej za flotę pojazdów służbowych oraz opis najważniejszych procedur, w tym wydania i zwrotu auta.

Oferowane przez nas samochody możesz zobaczyć na stronie Toyota-Zabrze.pl