Jak wybrać najlepsze ubezpieczenia komunikacyjne w Wiśle

Wybór odpowiednich ubezpieczeń komunikacyjnych to jedna z najważniejszych spraw związanych z posiadaniem samochodu. Jakie kryteria przy zakupie polis powinni mieć na uwadze kierowcy z Wisły? Oto kilka przydatnych wskazówek.

Nie każde ubezpieczenie jest obowiązkowe

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na kierowców szereg obowiązków. Wymagane jest m.in. ubezpieczenie OC. Wisła jest miastem, które ma pod tym względem rozbudowaną ofertę z racji na rosnącą z roku na rok liczbę rejestrowanych samochodów. OC zapewnia właścicielowi polisy ochronę przed finansowymi następstwami szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim – chodzi tu oczywiście o szkody związane z użytkowaniem pojazdu. Pieniądze z tego ubezpieczenia są wypłacane poszkodowanej stronie. Za brak OC grożą kary finansowe – niedopuszczalny jest nawet jeden dzień przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Należy je wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. O ile OC jest obowiązkowe, o tyle AC – czyli autocasco – jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Pieniądze z polisy trafiają do ubezpieczonego. PZU i inne towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej sprzedają oba wymienione powyżej ubezpieczenia w przyjaznych cenowo pakietach – to opcja, którą zdecydowanie warto rozważyć, zwłaszcza jeśli pakiet zawiera także ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

Czy zakres polisy ma znaczenie?

Zakres ochrony to jeden kluczowych czynników przy wyborze ubezpieczenia – nie tylko komunikacyjnego, ale i każdego innego. Należy jednak pamiętać, że zasada ta nie odnosi się do komunikacyjnego OC, ponieważ w tym przypadku zakres ochrony jest zawsze taki sam. Nie ma możliwości poszerzenia go za dodatkową opłatą – żadnego wpływu nie mają też na niego marka, model, wartość czy wiek pojazdu. Dla wszystkich bez wyjątku właścicieli pojazdów mechanicznych jest on jednakowy. Z tego względu najlepiej celować w najtańsze polisy, gdyż wyższa składka niczego tu nie zmienia. Inaczej natomiast sprawa wygląda, jeśli chodzi o ubezpieczenie AC. Wisła ma w tym zakresie bogatą ofertę adresowaną do wszystkich kierowców. Przy zakupie AC największy nacisk trzeba położyć właśnie na zakres ochrony. Solidna polisa powinna zagwarantować wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia auta uszkodzony w wypadku lub kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego, a także kradzieży lub zniszczenia wskutek rozmaitych zdarzeń losowych. AC nie należy co prawda do tanich ubezpieczeń, niemniej jego cena w porównaniu z kosztami likwidacji wielu szkód jest bardzo atrakcyjna.