Samochód prywatny wprowadzisz do firmy łatwiej niż myślisz!

Każdy przedsiębiorca może przekazać swoje auto na potrzeby prowadzonej działalności. Konieczne jest napisanie stosownego oświadczenia oraz odnotowanie tego faktu w papierach. Wprowadzony pojazd może być amortyzowany. Podpowiemy, jak przekazać samochód na rzecz własnej firmy?

Firmowe auto z majątku własnego przedsiębiorcy

Rozpoczynając działalność, a nawet w jej trakcie, nie zawsze mamy środki na kupno samochodu. Obecnie środek transportu jest konieczny niemal we wszystkich firmach. Korzystnym sposobem na uzyskanie auta na cele własnej działalności, jest przekazanie z majątku własnego przedsiębiorcy. Musimy pamiętać jednak, że pojazd musi być faktycznie wykorzystywany w firmie. Operacja jest nieskomplikowana, trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. Po pierwsze musimy napisać oświadczenie o przekazaniu prywatnego auta na cele prowadzonej działalności. Pismo powinno zawierać:

 • miejsce i datę,
 • dane podatnika,
 • oświadczenie, że jesteśmy właścicielem, współwłaścicielami pojazdu,
 • wartość początkową samochodu,
 • datę przekazania,
 • podpis właściciela.

Przekazując samochód, musimy być jego właścicielami lub współwłaścicielami, jest to warunek konieczny. Auto musi być także zdatny do użytku, a czas jego przewidzianego użytkowania musi być dłuższy niż rok. Mówiąc prościej, pojazd musi być w dobrym stanie i zakładamy, że będziemy go używać dłużej niż 12 miesięcy. Podstawą ustalenia wartości przekazanego pojazdu jest dokument zakupu (umowa kupna, faktura VAT itp.) lub wartość rynkowa. Samochód trzeba wpisać do ewidencji środków trwałych.

Wybór metody amortyzacji

Pojazd stanowi tak pożądane przez właścicieli firm koszty, których dokonuje się m.in. w postaci odpisów amortyzacyjnych. Auto można amortyzować na kilka sposobów m.in.

 • jednorazowo, dla pojazdów, których wartość nie przekracza 10 000 zł,
 • liniowo odpisując 20% rocznie, jest to odpis podstawowy,
 • liniowo odpisując 40% – ma zastosowanie w przypadku aut używanych, co najmniej pół roku.

Przekazując auto do firmy, należy pamiętać o wydrukowaniu dowodu OT – przyjęcia środków trwałych. Do dokumentów należy dołączyć: oświadczenie o wprowadzeniu samochodu oraz kopię dokumentu określającego wartość początkową. Przekazując samochód do firmy, zyskujemy możliwość odliczania VAT-u od wydatków eksploatacyjnych dotyczących użytkowania pojazdu. Jeżeli samochód będzie użytkowany tylko i wyłącznie na potrzeby naszej działalności, możemy odliczyć 100% podatku VAT. W takim przypadku musimy jeszcze:

 • wypełnić druk VAT-26 i zgłosić pojazd we właściwym urzędzie skarbowym,
 • zacząć prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów tzw. kilometrówki,
 • należy także ustalić zasady korzystania z samochodu firmowego.

Jeżeli samochód będzie wykorzystywany także w celach prywatnych, wówczas możemy odliczyć tylko 50% VAT-u. Podsumowując, najszybciej załatwimy sprawę, jeżeli mamy dowód kupna np. umowę, fakturę, wówczas musimy jedynie napisać oświadczenie. Uzyskanie auta firmowego, daje wiele korzyści, nie tylko zyskujemy środek lokomocji, możemy go także zamortyzować i odliczać VAT.