Slider

LEASING FINANSOWY

Wybierz najwygodniejszy dla Twojej firmy program finansowania floty i zminimalizuj koszty związane z jej obsługą.

leasing finansowy

• przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku korzystającego i umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

• brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy

• okres umowy to dowolny czas określony, ustalony między stronami

Nie znalazłeś wygodnej dla siebie formy finansowania? Sprawdź pozostałe lub skontaktuj się z doradcą.