Pytania i odpowiedzi

Amortyzacja samochodu osobowego – jak to działa? Amortyzacja to sposób zaliczania do kosztów wartości środków trwałych, w tym również samochodu osobowego. Polega ona na stopniowym, comiesięcznym zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z zakupem majątku trwałego, których wartość przekroczyła 3.500 zł. Służą do tego tzw. odpisy amortyzacyjne, których wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju środka trwałego (a przy tym stawki i metody amortyzacji). Amortyzacja samochodu osobowego – metody Samochód osobowy to specyficzny rodzaj środka trwałego, do którego nie można zastosować każdej z metod amortyzacji. Zgodnie z przepisami amortyzacja samochodu osobowego może przebiegać: według metody liniowej, gdzie maksymalna roczna stawka wynosi 20 proc., według metody indywidualnej, z zastosowaniem indywidualnej stawki dla samochodów używanych – max. 40 proc., jednorazowo – ale tylko wówczas, gdy wartość początkowa sam gdy wartość początkowa samochodu nie przekroczyła 3.500 zł.
Procedura uproszczona nie wymaga od wnioskującego przedstawiania dokumentów potwierdzających stan finansowy firmy – czyli wnioskujący jest zobowiązany  do przedłożenia dokumentów rejestrowych firmy i wypełnienia wniosku. Opłata wstępna od  0% do 24,99% i kwota finansowania do 150 000 zł; opłata wstępna od 25% do 39% kwota finansowania do 180 000 zł oraz opłata wstępna równa lub powyżej 40% kwota finansowania do 250 000 zł to granica, do której można ubiegać się o finansowanie w procedurze uproszczonej.
W przypadku leasingu wartością rezydualną nazywana jest wartość przedmiotu leasingu, po zakończeniu okresu amortyzacji i w tym wypadku wartość rezydualna jest kwotą, która umożliwia nabycie przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.