Co to jest leasing smart plan?

Co to jest leasing smart plan? Pojęcie leasing jest słowem zapożyczonym i dla wielu osób niezrozumiałym i niejasnym. Jak zatem najkrócej wyjaśnić, co to jest leasing samochodowy? To pewnego rodzaju umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dwiema stronami: leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Jest to forma inwestycji niewymagająca angażowania dużej kwoty środków własnych, która przynosi korzyści podatkowe i umożliwia … Czytaj dalej Co to jest leasing smart plan?