Ile kosztuje leasing samochodu osobowego

Leasing samochodowy a koszty

Wielu z nas myśląc o kupnie nowego samochodu, zastanawia się, czy korzystniej jest kupić samochód za gotówkę, czy może wziąć go na raty. Jest też trzecia opcja — leasing samochodu osobowego. Warto przyjrzeć się temu wariantowi, ponieważ obecnie coraz więcej firm samochodowych na rynku oferuje korzystny program finansowania, dzięki czemu wzięcie samochodu w leasing jest bardzo opłacalne.

Dowiedz się więcej

Co to jest leasing?

W skrócie można uznać go za rodzaj umowy cywilnoprawnej, która jest zawierana pomiędzy dwoma stronami, czyli leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Leasing umożliwia kupno przez leasingobiorcę, interesujący go przedmiot leasingu bez konieczności angażowania dużej kwoty środków własnych.

Wyróżniającym się na rynku jest leasing finansowy oferowany przez Toyotę. Wspomniany wyżej leasing samochodowy, umożliwia zaliczenie przedmiotu leasingu do majątku korzystającego oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca ma możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów, części odsetkowej dotyczącej rat leasingowych (pod warunkiem ich zapłaty).

Warto wspomnieć, że najważniejszymi metodami amortyzacji samochodu są przede wszystkim:

Liniowa metoda amortyzacji — czyli podstawowy sposób amortyzacji samochodu osobowego. W tym przypadku stawka amortyzacji wynika z ustawowego wykazu i wynosi 20 proc. w skali roku, więc oznacza to, że samochód będzie amortyzowany przez 5 lat.

Indywidualna metoda amortyzacji — jest to rozwiązanie, które można stosować odnośnie do samochodów osobowych, jakie zostały uznane za używane (przed nabyciem użytkowane przez okres minimum 6 miesięcy) lub ulepszone (gdy przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej). W takim przypadku maksymalna stawka amortyzacji, którą można zastosować dla samochodu osobowego, wynosi 40 proc. w skali roku, co w konsekwencji oznacza, że samochód będzie amortyzowany przez 2,5 roku.

Warto wspomnieć, że w przypadku samochodu osobowego, którego wartość nie przekracza kwoty powyżej 3 500 złotych, nie można zastosować amortyzacji jednorazowej. Wydatki, które są poniesione w związku z zakupem paliwa, drobnymi naprawami bądź myjnią samochodu w leasingu trzeba rozliczać bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

W przypadku leasingu finansowego występuje również brak jakichkolwiek ograniczeń, które dotyczą minimalnej wartości końcowej, a także minimalnego okresu trwania umowy.

Samochód w leasingu Toyoty

Oferuje bardzo korzystne warunki, między innymi: nawet 0 proc. wpłaty wstępnej, opłaty miesięczne (stałe, sezonowe), procedurę uproszczoną, czy okres umowy od 24 do 60 miesięcy.

Leasing operacyjny samochodu wyróżnia się tym, że przedsiębiorca nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych, a także nie amortyzuje go w czasie. Amortyzacji pojazdu dokonuje sama firma leasingowa, ponieważ to ona z prawnego punktu widzenia przez cały okres leasingu jest właścicielem pojazdu. Przedsiębiorca w podanym przypadku może jedynie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie opłaty leasingowe wraz z ratami (w tym rata kapitałowa + odsetki).

Co bardzo istotne, koszty poniesione z użytkowania samochodu osobowego między innymi (paliwo, naprawy, myjnia i tak dalej) rozlicza się bezpośrednio w kosztach. Przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów PIT.

Samochód osobowy w leasingu a koszty

Jak przedstawiają się koszty leasingu auta osobowego? Leasing auta umożliwia rozliczanie VAT-u na dwa różne sposoby, w zależności od celów, w jakich pojazd jest użytkowany w firmie przez przedsiębiorcę.

W przypadku gdy samochód osobowy jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych lub dopuszcza się choćby możliwość takiego użytku, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50 proc. kwoty podatku VAT od wszystkich opłacanych rat leasingowych. Co najważniejsze ograniczenie w wysokości 50 proc. odliczenia dotyczy także wydatków, które są związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, również paliwa.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zadeklaruje, że jego samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej — wtedy ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. W takim przypadku nie ma żadnych ograniczeń, ale bezwzględnym wymogiem jest:

  • zgłoszenie do urzędu skarbowego pojazdu ​jako firmowego na formularzu VAT-26,
  • należy ściśle ewidencjonować przejechane trasy w ewidencji przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT — tzw. kilometrówka dla celów VAT,
  • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

Oferowane przez nas samochody możesz zobaczyć na stronie Toyota-Zabrze.pl

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *