LEASING OPERACYJNY

Slider

LEASING OPERACYJNY

Wybierz najwygodniejszy dla Twojej firmy program finansowania floty i zminimalizuj koszty
związane z jej obsługą.

 już od 0% wpłaty wstępnej

• stałe, degresywne i sezonowe opłaty miesięczne

• wysokość opłaty administracyjnej zależna od oceny finansowej korzystającego

• opłata wstępna od 0% do 40%

• okres umowy od 24 do 60 miesięcy

• możliwa procedura uproszczona

Nie jesteś zainteresowany powyższą formą finansowania? Sprawdź pozostałe: