Slider

LEASING FINANSOWY

Wybierz najwygodniejszy dla Twojej firmy program finansowania floty i zminimalizuj koszty związane z jej obsługą.

przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku korzystającego
i umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

• brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy

• okres umowy to dowolny czas określony, ustalony między stronami

Nie jesteś zainteresowany powyższą formą finansowania? Sprawdź pozostałe: