Leasing finansowy

Wybierz najwygodniejszy dla Twojej firmy program finansowania floty i minimalizuj koszty związane z jej obsługą.

- przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku korzystającego i umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

- brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy

 

- okres umowy to dowolny czas określony, ustalony między stronami.

 

Nie jesteś zainteresowany powyższą formą finansowania?
Sprawdz pozostałe:

Baza wiedzy