Co to jest leasing?

Co to jest leasing?

Pojęcie leasing jest słowem zapożyczonym i dla wielu osób niezrozumiałym i niejasnym. Jak zatem najkrócej wyjaśnić, co to jest leasing? To pewnego rodzaju umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dwiema stronami: leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Jest to forma inwestycji niewymagająca angażowania dużej kwoty środków własnych, która przynosi korzyści podatkowe i umożliwia rozliczenie VATu.

Dowiedz się więcej

Co to jest leasing? Jakie są jego rodzaje?

Leasing to umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy leasingobiorcą, a leasingodawcą. To forma inwestycji niewymagająca angażowania dużej kwoty środków własnych, która przynosi korzyści podatkowe i umożliwia rozliczenie VATu. Wiedząc już, co to jest leasing, warto opowiedzieć o jego typach. Posługując się różnymi kryteriami, można wyróżnić kilka rodzajów leasingu. Biorąc pod pod uwagę liczbę stron, które uczestniczą w transakcji, leasing dzieli się na leasing pośredni i bezpośredni. W leasingu bezpośrednim korzystający zawiera umowę bezpośrednio z producentem, natomiast w leasingu pośrednim za ustalanie szczegółów transakcji odpowiada wyspecjalizowana firma leasingowa.

Wyróżnia się także inny podział: na leasing operacyjny i finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego, dobro przekazywane jest w użytkowanie leasingobiorcy na okres zwykle nie dłuższy niż czas jego zużycia. W tym rodzaju leasingu, cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w firmie korzystającego, ale za amortyzację odpowiada leasingodawca. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu za określoną cenę. Z kolei w leasingu finansowym do kosztów podatkowych korzystającego wliczana jest jedynie odsetkowa część raty leasingowej, jednak to on ma obowiązek amortyzować przedmiot. Korzystający traktuje zatem wzięty w leasing środek trwały jak składnik własnych aktywów, pomimo tego, że prawnie jest to wciąż własność leasingodawcy. Po zapłaceniu ostatniej z rat kapitałowych, finansujący zwykle przenosi prawo własności na rzecz korzystającego.

Co można brać w leasing?

Zdając sobie już sprawę z tego, co to jest leasing, warto również wiedzieć, co można leasingować. Najczęściej leasingowane przedmioty to samochody osobowe i ciężarowe. W leasing można jednak brać także pojazdy specjalistyczne, choćby koparki, ciągniki czy łodzie. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z leasingu również przy finansowaniu zakupu maszyn, komputerów, kas fiskalnych, a nawet linii produkcyjnych. Warto jednak pamiętać, że nie każda firma leasingowa może udzielić finansowania środka trwałego z branży przedsiębiorcy. Firmy takie często są wyspecjalizowane w konkretnym rodzaju leasingu, np. zajmują się jedynie leasingiem sprzętów rolniczych, nieruchomości lub samochodów. Istnieją również firmy, które specjalizują się w leasingu nie przedmiotów, a pracowników.

Czy można wziąć w leasing przedmioty używane?

Na rynku można znaleźć firmy finansujące używane przedmioty, jednak mogą mieć one różne wymogi w stosunku do maksymalnego wieku leasingowanego dobra. Oznacza to zatem, że nie każda firma leasingowa sfinansuje zakup, przykładowo, 8 letniego samochodu. Co więcej, w niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju i wieku środka trwałego, proponowany przez leasingodawcę okres finansowania może być znacznie krótszy niż w przypadku nowego przedmiotu. Dzieje się tak dlatego, gdyż zazwyczaj przyjmuje się, że w roku zakończenia umowy leasingu przedmiot nie może mieć więcej niż 10 lat. Są jednak wyjątki od tej zasady, które dotyczą środków trwałych o długim okresie amortyzacji.

Czy leasing jest tańszy od kredytu?

Wszystko zależy od szczegółów konkretnej oferty. W pewnych sytuacjach tańszy może okazać się leasing, w innych – kredyt. Zależne to będzie od rodzaju i wartości przedmiotu, okresu spłaty, wysokości wkładu własnego, jak i sposobu opodatkowania przedsiębiorcy. Rozpatrywać należy bowiem nie tylko koszty danego produktu finansowego, takie jak prowizja czy oprocentowanie, ale również efekt tarczy podatkowej, pokazujący, na ile poniesione koszty pozwolą przedsiębiorcy zaoszczędzić na podatku. Często zdarza się, że koszty prowizji i oprocentowanie leasingu są wyższe niż w przypadku kredytu, jednak oszczędności podatkowe są większe – szczególnie w przypadku leasingu operacyjnego, w którym w koszty wliczana jest cała wartość miesięcznej raty leasingowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *